Προαιρετικά αξεσουάρ

  • Optional Accessories

    Προαιρετικά αξεσουάρ

    Η ξηρή αποθείωση είναι μια απλή, αποτελεσματική και σχετικά χαμηλού κόστους μέθοδος αποθείωσης. Είναι γενικά κατάλληλο για αποθείωση του βιοαερίου με μικρή ποσότητα βιοαερίου και χαμηλή συγκέντρωση υδρόθειου. Η βασική αρχή του εξοπλισμού για την ξηρή απομάκρυνση του υδρόθειου (H2S) από το αέριο βιοαέριο είναι μια μέθοδος στην οποία το O2 οξειδώνει το H2S σε οξείδια του θείου ή του θείου, το οποίο μπορεί επίσης να ονομαστεί ξηρή οξείδωση. Η σύνθεση του εξοπλισμού ξηρής διεργασίας είναι να τοποθετηθεί το πληρωτικό σε ένα δοχείο και το στρώμα πλήρωσης περιλαμβάνει ενεργό άνθρακα, οξείδιο του σιδήρου κ.λπ.